Základní informace

Jak se k nám dostat

Ceny

Okolí

Tipy na výlety

email: pension11@seznam.cz

www.pension11.com

Penzion - 

Prapořiště 11

345 06 Kdyně

Česká republika

pension11@seznam.cz
http://www.pension11.com

tel.: +420 - 608 123 777

 

Tipy na výlety

 

Z Prapořišť je dobře dosažitelná oblast Chodska se svým centrem Domažlice (Chodsko nebylo dříve vymezenou oblastí, ale jednalo se o privilegované vesnice. Poslední chodskou vesnicí směrem na Klatovy jsou Pocinovice). Domažlice jsou stejně jako Klatovy královským městem založeným ve 13.století Přemyslem Otakarem II.  Porobení Chodska bývá spojováno s Volfem Maxmiliánem Lamingenem, zvaného Lomikar, který nechal popravit chodského vůdce Jana Sladkého Kozinu. Kozinův statek v Újezdě byl přeměněn na muzeum. Lomikar měl v držení kromě trhanovského zámku i koutský zámek (společně s městečkem Kout na Šumavě, vzdáleném od Prapořišť asi 3 km). 14.srpna se slaví pouť v kostele u sv. Vavřinečka v Domažlicích. V těchto dnech probíhají také chodské slavnosti a snadno tady zahlédnete Chody v tradičních krojích.

 

 

Domažlice-náměstí (r.1907) Domažlice-celkový pohled (r.1915) Domažlická brána (r. 1907)

Protože je odsud kousek do Německa (hraniční přechod Všeruby je vzdálený 6 km), stojí za to navštívit i německou stranu Šumavy - odkaz na Bayerischer Wald

Velice dobře je odsud dosažitelná i česká Šumava - bránou Šumavy se nazývají Klatovy, královské město s mnoha gotickými památkami a místním unikátem - přístupnými katakombami v kryptě pod jezuitským kostelem, kde bylo v letech 1676-1783 pochováno více než 200 těl, která byla prouděním vzduchu vysušena a tím mumifikována (otevřeno v dubnu až září denně mimo pondělí 9-12 a 13-17).

Klatovy-katakomby (pohlednice z r. 1928) Klatovy-katakomby (r. 2005)

 

Mezi další pamětihodnosti patří 81 m vysoká Černá věž, ze které se již město nehlídá před nepřáteli nebo požárem, ale jedinečný rozhled dnes oceňují hlavně turisté. Za návštěvu určitě také stojí barokní lékárna u Bílého jednorožce (interiér unikátní památky barokního lékárenství z r. 1733), městské opevnění (komplex mohutných kamenných zdí s branami, baštami i příkopem ze 14. až 16. století), arciděkanský kostel Panny Marie ze 13. století, kde je v hlavním oltáři umístěn zázračný obraz Panny Marie Klatovské, na kterém jsou kapky krve, které z obrazu vytryskly, když na něj hodili kámen. 

Klatovy jsou též známy klatovskými karafiáty, jejichž historie začíná v roce 1813, kdy sem baron Volšanský přivezl semena francouzských karafiátů z Nancy a pokračuje triumfem vystavovaných karafiátů klatovskými pěstiteli na světových výstavách v Antverpách, Bruselu, Amsterodamu, Frankfurtu, Hamburku, kde si vždy odváželi první ceny. 

Klatovy byly proslavené také od roku 1762 klatovskými dragouny, jejichž pluk byl umístěn v prostorách bývalé jezuitské koleje.

Klatovské okolí - pro zvětšení klikněte na obrázek

 

 

Železná Ruda a celé železnorudsko bylo první oblastí, kterou objevili a k svému obrazu už v 19. století přetvořili turisté - také díky železniční trati Plzeň-Klatovy-Zwiesel. K atraktivitě této části Šumavy přispívá určitě i pět ledovcových jezer a blízký Velký Javor (v Německu), nejvyšší vrchol celého pohoří. Směrem ze Železné Rudy ke státní hranici jsou k vidění i jedny z posledních umrlčích prken. Pokud někdo zemřel, byl položen na prkno, a protože hřbitovy bývaly vzdálené od vesnic hodně daleko, více než hrob se mnohdy zdobila právě tato umrlčí prkna, často doplněná jménem a datem narození a úmrtí. Někdy příbuzní připsali i význačné vlastnosti zemřelého, v některých případech i žertovnou básničku.


Umrlčí prkna (r. 1912)

 

Velmi oblíbenými jsou na obou stranách hranice České republiky a Německa značené turistické a cyklistické trasy, které vedou i přes Národní park Šumava. V letním období zde jezdí turistický autobus zařízený i na převoz kol. Často jsou navštěvovaná šumavská jezera - Černé, Čertovo, Plešné, Prášilské a jezero Laka.


Čertovo jezero (pohled z r. 1909)

Prášilské jezero

Šumavské pláně

Poledník

 


Lusen (Luzný)

 

 

 

free counters